רשימת מלאי מוט טיטניום

זהו גיליון המלאי של מוט טיטניום שלנו

לא. מוצרים כיתה גודל (מ"מ) יחידה המניה
1 מוט טיטניום כיתה 2 Φ4 ק"ג 380
2 מוט טיטניום כיתה 2 Φ5 ק"ג 350
3 מוט טיטניום כיתה 2 Φ6 ק"ג 300
4 מוט טיטניום כיתה 2 Φ7 ק"ג 320
5 מוט טיטניום כיתה 2 Φ8 ק"ג 150
6 מוט טיטניום כיתה 2 Φ9 ק"ג 280
ז מוט טיטניום כיתה 2 Φ10 ק"ג 220
8 מוט טיטניום כיתה 2 Φ11 ק"ג 330
9 מוט טיטניום כיתה 2 Φ12 ק"ג 120
10 מוט טיטניום כיתה 2 Φ14 ק"ג 350
11 מוט טיטניום כיתה 2 Φ15 ק"ג 120
12 מוט טיטניום כיתה 2 Φ16 ק"ג 350
13 מוט טיטניום כיתה 2 Φ18 ק"ג 126
14 מוט טיטניום כיתה 2 Φ20 ק"ג 246
15 מוט טיטניום כיתה 2 Φ22 ק"ג 246
16 מוט טיטניום כיתה 2 Φ24 ק"ג 365
17 מוט טיטניום כיתה 2 Φ26 ק"ג 263
18 מוט טיטניום כיתה 2 Φ28 ק"ג 563
19 מוט טיטניום כיתה 2 Φ30 ק"ג 532
20 מוט טיטניום כיתה 2 Φ32 ק"ג 233
21 מוט טיטניום כיתה 2 Φ34 ק"ג 321
22 מוט טיטניום כיתה 2 Φ36 ק"ג 213
23 מוט טיטניום כיתה 2 Φ38 ק"ג 135
24 מוט טיטניום כיתה 2 Φ40 ק"ג 656
25 מוט טיטניום כיתה 2 Φ42 ק"ג 122
כו מוט טיטניום כיתה 2 Φ45 ק"ג 23
27 מוט טיטניום כיתה 2 Φ48 ק"ג 151
28 מוט טיטניום כיתה 2 Φ50 ק"ג 325
29 מוט טיטניום כיתה 2 Φ55 ק"ג 232
30 מוט טיטניום כיתה 2 Φ60 ק"ג 266
31 מוט טיטניום כיתה 2 Φ70 ק"ג 231
32 מוט טיטניום כיתה 2 Φ80 ק"ג 254
33 מוט טיטניום כיתה 2 Φ90 ק"ג 315
34 מוט טיטניום כיתה 2 Φ95 ק"ג 125
35 מוט טיטניום כיתה 2 Φ95 ק"ג 135
36 מוט טיטניום כיתה 2 Φ100 ק"ג 123
37 מוט טיטניום כיתה 2 Φ105 ק"ג 223
38 מוט טיטניום כיתה 2 Φ110 ק"ג 132
39 מוט טיטניום כיתה 2 Φ115 ק"ג 236
40 מוט טיטניום כיתה 2 Φ120 ק"ג 233
41 מוט טיטניום כיתה 2 Φ130 ק"ג 223
42 מוט טיטניום כיתה 2 Φ135 ק"ג 233

titanium bar inventory